Month: March 2023

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 (กลุ่มผู้เรียนวันอาทิตย์) ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

ยินดีกับผู้เรียน ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก น้องศิรินทร์ทิพย์ รักอักษรเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันชิงแชมป์อาเซี่ยนที่สิงคโปร์มาค่ะ ได้ 3 เหรียญทอง
Asean Championship Singapore
11 – 13 March 2023 🥇Open inline freestyle Classic Slalom 🥇Open inline freestyle Pair Slalom 🥇Asean inline freestyle Classic Slalom

ยินดีกับผู้เรียน ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก น้องปานเทพ รุจิเรข เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน 7th ASEAN OPEN INLINE FREESTYLE CHAMPIONSHIP SINGAPORE 2023 Senior Men 11-13/3/2566 🥇Asean Speed slalom 🥇Open Classic slalom 🥇Asean Classic slalom

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ มอบหมายให้นายอนุกูล อ่ำอนันต์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาคนเมือง ด้านการศึกษา ประจำเขตบางขุนเทียน ตามนโยบายด้านการศึกษาของ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระหารือแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้านต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน เอกชน กับ ราชการ รวมถึงส่งเสริมแนวทางพัฒนาเขตร่วมกัน