Month: August 2022

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และ สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ขอเชิญชวนผู้เรียน ผู้ปกครองและประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงานบริการวิชาการ เสวนาบทบาทการศึกษาตลอดชีวิตฯ จัดโดย แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช [มสธ.] ในวันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 13:00-16:00 น.

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ QR หรือ Link 👉https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem3yWJz57UF-WINTZZDQZFJlMVSSO4IY7fnrsZ7brM3r1NJQ/viewform

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศิรินทร์ทิพย์ รักอักษร ผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ในโอกาสได้รับ 2 รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” ณ จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นางศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ในฐานะผู้จัดการศึกษา พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และนายไพโรจน์ อนุเวช รองผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรของศูนย์การเรียนในสังกัด ส.ก.ส.อ. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายเร่ร่อน จัดโดยสำนักงาน ก.ศ.น. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเด็กเร่ร่อน และพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้กับประชากรทุกกลุ่ม

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ(ส.ก.ส.อ.) จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่และพบครูที่ปรึกษา ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซาท์เทิร์น และศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา อีสเทิร์น ให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นอย่างดี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศิรินทร์ทิพย์ รักอักษร ผู้เรียนของศูนย์การเรียน ในโอกาสที่คว้ารางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” รายการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม ประเภท Classic Slalom ได้อันดับ 2เหรียญเงิน และประเภท Speed Slalom ได้อันดับ 2 เหรียญเงิน

ขอแสดงความยินดีกับ นายปานเทพ รุจิเลข ผู้เรียนของศูนย์การเรียน ในโอกาสที่คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” 4-6 สิงหาคม 2565 เหรียญเงิน รายการ Speed Slalom ชาย รุ่นอายุ13-20ปี และ เหรียญทองแดงรายการ Battle Slalom ชาย รุ่นอายุ 13-20ปี

นางสาวฮัซวานีย์ โมมินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รายการ “BBG PRINCESS CUP 2022” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ระหว่างวันที่ 21 – 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม มีคำสั่งที่ 590/2565 แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่องในรูปแบบศูนย์การเรียนสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม โดยมีนางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และ นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เป็นคณะทำงาน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมให้ได้รับการศึกษาต่อเนื่องในศูนย์การเรียน รวมถึงจัดทำแนวทาง คู่มือ และกำกับติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน ในฐานะประธานคณะทำงานฯ กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์