Month: June 2022

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและผู้เรียนศูนย์การเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ออนไลน์) เรียนรู้เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตปะจำวันที่ควรรู้วันเสาร์ ที่ 2 กรกฏาคม 2565 ตั้งแต่ เวลา 10.00 ถึง 11.30 น.เปิดลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 00.00 น.ปิดระบบลงทะเบียน หากต้องการเข้าร่วมการประชุมใน Google Meet ให้คลิกลิงก์นี้
https://meet.google.com/qdz-izqa-mtaหรือเปิด Meet และป้อนรหัสนี้ qdz-izqa-mta อบรมฟรี/ไม่มีค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด 70 คน) ลงทะเบียนอบรมได้ที่ https://forms.gle/GedTvDKr8GR4q5Ui8

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ(ส.ก.ส.อ.) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 บุคลากร ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้ไปร่วมเชียร์และให้กำลังใจแก่ผู้เรียนของศูนย์การเรียน ในโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี (ชาย-หญิง) ณ อาคารกีฬานิมิตบุตรสนามกีฬาแห่งชาติ จัดโดยสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ขอแสดงความยินดีกับ นาย ภูผา เหล่าเทิดพงษ์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ คู่ผสม รุ่น XD U17 และ รองชนะเลิศ ชายคู่ รุ่น U17 รายการ แบดมินตันเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ. พิมพิดา ลีละประยูร ชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอัซวานีย์ โมมินทร์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ แบดมินตัน ประเภทหญิงคู่อายุตำ่กว่า17 ปี รายการโตโยต้า แบดมินตันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ(ส.ก.ส.อ.) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 13-15 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ : ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วม “กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ” จัดโดย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบในศูนย์การเรียน ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาตามมาตรา 12 แห่งกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติด้านความรอบรู้ทางปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและจัดทำกิจกรรมความรอบรู้ ทางปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่เป็นประโยชน์สำหรับเด็ก เยาวชน และผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาที่ศึกษาอยู่ในศูนย์การเรียนโดยการอบรมดังกล่าวมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ ได้แก่ นายธนากร คมกฤส , นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ , นายสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง , นายนพดล อินทร์ต๊ะ , รศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล และ อาจารย์ ดร.ลิขสิทธิ พุฒเขียว