Month: March 2022

ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวศิรินทร์ทิพย์ รักอักษร และนายปานเทพ รุจิเรข ที่ได้รับรางวัล ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ(ส.ก.ส.อ.) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี และศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นอย่างดี

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของศูนย์การเรียน คือ นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขา การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในภาคต้นปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดี กับศิษย์เก่า “น้องวิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์

คว้าแชมป์แบดมินตัน ในการแข่งขันแบดมินตันรายการ โยเน็กซ์ เกนวอร์ด เยอรมัน โอเพ่น 2022 ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์ 300 ที่เมืองมูลไฮม์ อันแดร์รูร์ ประเทศเยอรมนี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มี.ค.65 เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มืออันดับ 20 ของโลก เอาชนะ ลัคย่าห์ เซ็น มืออันดับ 12 ของโลกจากอินเดียไปได้ 2-0 เกม 21-18, 21-15 วิว กุลวุฒิ คว้าแชมป์แบดมินตันรายการ โยเน็กซ์ เกนวอร์ด เยอรมัน โอเพ่น 2022 ในระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์ 300 เป็นรายการแรกได้สำเร็จ ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียน ด.ญ.มัญชุวีร์ ศักดิ์ชนะลายา ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอบได้คะแนนเกินเกณฑ์มาตรฐาน และได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน จากการเข้าร่วมแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) ประจำปี พ.ศ.2564 (รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด)

วันนี้(9/มี.ค./65) นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้ดำเนินการสุ่มตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ให้กับบุคลากรฝ่ายบริหารที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์การเรียน ตามข้อสั่งการในที่ประชุมของนายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ที่มอบหมายให้แต่ละศูนย์การเรียนดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

ทั้งนี้ บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก มีผลเป็น “ลบ” โดยไม่ติดเชื้อทุกราย