Month: January 2022

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. เดินทางเข้ารับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3

ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน บุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เดินทางเข้ารับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง ผู้เรียน ที่เข้ามาติดต่อภายในศูนย์การเรียน

ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก นางสาวศิรินทร์ทิพย์ รักอักษร ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการคัดตัวนักกีฬาทีมชาติ ชุด 19th Asian Game 2022 ยินดีด้วยค่ะ

ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก นายปานเทพ รุจิเรข ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการคัดตัวนักกีฬาทีมชาติ ชุด 19th Asian Game 2022 ยินดีด้วยค่ะ

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอแสดงความยินดี “ยอร์ช” ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์ ศิษย์เก่าศูนย์การเรียน ที่ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกวง Trainee A บอยกรุ๊ปวงใหม่สังกัดค่าย Big Hit Entertainment ในปี 2022 ยินดีด้วยค่ะ