Month: September 2021

วันนี้ (29 ก.ย. 64) นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วมเสวนา “ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ กับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …”

วันนี้ (29 ก.ย. 64) นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วมเสวนา “ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ กับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …” ผ่านทางออนไลน์ ภายใต้งาน มหกรรมการศึกษาไทย : Education in Thailand จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้ทรงวุฒิร่วมเสวนา อาทิ รองเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อดีตรองเลขาธิการสภาการศึกษา

ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์ห้องย่อยที่ 4 หัวข้อ “แผนการศึกษาแห่งชาติ” งานมหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand ในวันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 เริ่มตั้งแต่เวลา 09:00น.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์ห้องย่อยที่ 4 หัวข้อ “แผนการศึกษาแห่งชาติตามร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ภายใต้งานมหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand ในวันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09:00น. เป็นต้นไป โดยมีนายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน เข้าร่วมการเสวนา

ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองหรือผู้เรียน ตอบแบบตอบรับแจ้งความจำนงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองหรือผู้เรียน ตอบแบบตอบรับแจ้งความจำนงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประชาสัมพันธ์📢📢📢 ท่านผู้ปกครองและผู้เรียนที่มีอายุ 12-18 ปี ที่ยังศึกษาอยู่ในศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก 👉ขณะนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ซึ่งเป็นต้นสังกัดของ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอส ได้ให้ศูนย์การเรียนฯ สำรวจการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามเอกสารแนบด้านล่าง ทางศูนย์การเรียน จึงขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองหรือผู้เรียน ตอบแบบตอบรับแจ้งความจำนงการฉีดวัคซีนดังกล่าวข้างต้น ภายในวันที่ 21 กันยายน 2564 เพื่อทางศูนย์การเรียน จะได้ทำการสรุปรายชื่อ ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ตามหนังสือแจ้งของทางเขตฯและปฎิบัตตาม Timeline การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก้นักเรียนตามลำดับต่อไป ขอขอบพระคุณอย่างสูง นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่วเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ) ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ นอห์นบอสโก🙏🏻🙏🏻🙏🏻 หมายเหตุ: สถานที่ฉีดยังไม่ได้ระบุ ว่าเป็นที่ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก (พระราม 2) หรือที่ใด คลิกตอบแบบตอบรับ ที่นี่! https://forms.gle/JL4YMVSeTa2xLxqn6

ผอ.ศูนย์ พบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอวัคซีนถ้วนหน้าให้ผู้เรียน

ผอ.ศูนย์ พบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอวัคซีนถ้วนหน้าให้ผู้เรียน วันนี้ (15 ก.ย. 64) ณ ห้องทำงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก พร้อมด้วย กรรมการที่ปรึกษาและนโยบายสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เดินทางเข้าพบท่าน ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำเสนอแนวทางการขอรับจัดสรรวัคซีนสำหรับผู้เรียนที่อยู่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทศูนย์การเรียน (การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย) ตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของผู้เรียนที่อยู่ในศูนย์การเรียน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้พลาดโอกาสทางการศึกษาและมีความแตกต่างเฉพาะนอกเหนือจากผู้เรียนในสถานศึกษาปกติทั่วไป โดยปัจจุบันในประเทศไทยมีศูนย์การเรียนมากกว่า 70 แห่ง ทั้งนี้ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะเร่งดำเนินการผลักดันเพื่อให้เยาวชนในฐานะผู้เรียนได้รับการจัดสรรวัคซีนอย่างถ้วนหน้า ทั่วถึง และทุกสังกัด ซึ่งการได้จัดสรรวัคซีนถ้วนหน้าถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงเป็นไปตามแนวทางที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้

วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2564 กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา และกิจกรรมการการเรียนการสอน ของผู้เรียน (กลุ่มผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2564 กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา และกิจกรรมการการเรียนการสอน ของผู้เรียน (กลุ่มผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านโปรแกรม Zoom meeting