Month: April 2021

วันที่ 23 เมษายน 2564, ขอแสดงความยินดีกับ “นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ : ผู้อำนวยการสถานศึกษา” ในโอกาสได้ผ่านการอบรมหลักสูตร GCP online training (Computer based) “แนวทางการปฎิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (ICH-GCP:E6(R2))”

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วมการบันทึกเทปรายการ “ฮัลโหลเพื่อน” ซึ่งออกอาการทุกวันเสาร์ เวลา 15:30-16:00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 (TrueVisionHD784)

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมการบันทึกเทปรายการ “ฮัลโหลเพื่อน” ซึ่งออกอาการทุกวันเสาร์ เวลา 15:30-16:00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 (TrueVisionHD784) โดยผู้อำนวยการได้ให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิดการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน และกิจกรรมต้นแบบของศูนย์การเรียน ในการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การรณรงค์ป้องกันบุหรี่ การรู้เท่าทันสื่อ เป็นต้น บรรยากาศการสัมภาษณ์เป็นไปอย่างกันเอง ทั้งนี้ มีกำหนดการออกอากาศในวันเสาร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2564 จึงขอเชิญผู้เรียนและผู้ปกครอง รับชมพร้อมกัน

วันอังคารที่ 20 เม.ย.2564 ปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา (ผู้เรียนกลุ่มวันอังคาร)

วันอังคารที่ 20 เม.ย.2564 ปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา (ผู้เรียนกลุ่มวันอังคาร)

วันอาทิตย์ที่ 18 เม.ย.2564 ปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา (ผู้เรียนกลุ่มวันอาทิตย์)

วันอาทิตย์ที่ 18 เม.ย.2564 ปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา (ผู้เรียนกลุ่มวันอาทิตย์)