Month: February 2021

ขอแสดงความยินดีกับน้องพันธวัสส์ วงศ์หิริวัตร ผู้เรียนศูนย์การเรียน
ได้รับคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมฯ สถาบันพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2564

กิจกรรมการเรียนการสอน พบครูที่ปรึกษา (ผู้เรียนกลุ่มวันอาทิตย์) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมการเรียนการสอน พบครูที่ปรึกษา (ผู้เรียนกลุ่มวันอังคาร) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

รองผอ.รร.นวมินทร์ เตรียมอุดมศึกษาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศูนย์การเรียนคนใหม่

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา : นายเรืองยศ เรืองจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดสมุทรปราการ เดินทางมายังศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เพื่อแสดงความยินดีกับนายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ในโอกาสที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก คนใหม่ 

กิจกรรมการเรียนการสอน พบครูที่ปรึกษา (ผู้เรียนกลุ่มวันอังคาร) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมการเรียนการสอน พบครูที่ปรึกษา (ผู้เรียนกลุ่มวันอังคาร) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมการเรียนการสอน พบครูที่ปรึกษา (ผู้เรียนกลุ่มวันอาทิตย์) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมการเรียนการสอน พบครูที่ปรึกษา (ผู้เรียนกลุ่มวันอาทิตย์) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

     เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา  นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับเชิญเป็นเกียรติให้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างศูนย์สื่อสร้างสรรค์ตะวันออกดีจัง กับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีวัตถุประสงค์ในการลงนามเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายการทำงานด้านการพัฒนาสื่อในมิติสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน สำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสร้างสรรค์ตะวันออกดีจัง เป็นประธานในพิธีลงนาม       โอกาสนี้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ให้สัมภาษณ์แนวคิด “เยาวชนยุค New Normal” อีกด้วย   

ผู้จัดการศึกษา ฯ แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่

      ดร.ศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ในฐานะผู้จัดการศึกษาของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก มีประกาศแต่งตั้งนายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก” คนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป       จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

กิจกรรมการเรียนการสอน พบครูที่ปรึกษา (ผู้เรียนกลุ่มวันอาทิตย์) วันที่ 31 มกราคม 2564

กิจกรรมการเรียนการสอน พบครูที่ปรึกษา (ผู้เรียนกลุ่มวันอาทิตย์) วันที่ 31 มกราคม 2564