Month: January 2020

ประกาศ วันที่ 16 มกราคม 2562 ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก หยุดทำการ 1 วัน เนื่องจากเป็นวันครู

ประกาศ วันที่ 16 มกราคม 2562
ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก
หยุดทำการ 1 วัน เนื่องจากเป็นวันครู

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับนานาชาติ

วันนี้ (11 มกราคม 2563) สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) และศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก โดย นางสาวนุชจรี ฉัตรธงชัย รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงานบุคคล นำคณะนักเรียนเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยศูนย์การเรียน ฯ ได้มอบสิ่งของเพื่อร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กของสถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามอีกด้วย และในโอกาสเดียวกันยังได้เข้าพบ พันตำรวจเอกธีระ เถระพัฒน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม เพื่อมอบกระเช้าและสวัสดีปีใหม่

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ร่วมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันนี้ (11 มกราคม 2563) สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) และศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก โดย นางสาวนุชจรี ฉัตรธงชัย รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงานบุคคล นำคณะนักเรียนเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยศูนย์การเรียน ฯ ได้มอบสิ่งของเพื่อร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กของสถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามอีกด้วย และในโอกาสเดียวกันยังได้เข้าพบ พันตำรวจเอกธีระ เถระพัฒน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม เพื่อมอบกระเช้าและสวัสดีปีใหม่

๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

เนื่องในวันวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด ฯ 

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าพบผู้บริหาร สพม.๑ เพื่อสวัสดีปีใหม่และรับพรอันเป็นมงคล

วันนี้ (๗ ม.ค. ๖๓) ดร.ศุภรดา ชัยวรวัชร นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ในฐานะผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก พร้อมด้วยนายชวดล ชัยวรวัชรประธานกรรมการศูนย์การเรียน และนายสุเมธ พันกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ (ผอ.สพม.๑) และรองผู้อำนวยการ สพม.๑ เพื่อสวัสดีปีใหม่ และขอพรอันเป็นมงคลยิ่ง จากผู้บริหาร สพม. ๑  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑