📣เปิดรับสมัคร(ผ่านระบบออนไลน์)เรียนผ่านระบบทางไกล สะดวก เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

📢📢รับสมัครผู้เรียน
-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

📚เรียนออนไลน์ ด้วยระบบ
-LMS(Learning Management System)
-Zoom(Video Conference Application)

📚รูปแบบการจัดการศึกษา
-การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

⛪️รูปแบบการจัดการเรียนรู้
-การจัดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
(Self-directed learning)
-การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
(Project-based Learning)

⭐สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้⭐

📌📌อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
สอบถาม :085-354-5953, 062-449-9646
Line id :020002688

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *