๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร : วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *