วันจักรี : ๖ เมษายน ๒๕๖๓

วันที่ ๖ เมษายน ของทุกปี
เป็นวันที่รำลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่๑) 
ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 
อีกทั้งยังเริ่มก่อสร้างพระนครแห่งใหม่ในนาม กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ 
ที่นับว่าเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ถัดจากกรุงธนบุรี

ข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม