๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต

หรือ คณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง และผู้เรียนศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก