เมื่อวานวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้จัดกิจกรรม การเรียนการสอนและพบที่ปรึกษาให้กับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอยุธยา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนอยุธยา ผ่านระบบ(Zoom meeting)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *