เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ การเรียนการสอนและพบที่ปรึกษาให้กับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร และ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา
ผ่านระบบ(Zoom meeting)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *