เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต11 จังหวัดลพบุรี นำโดยนาชวดล ชัยวรวัช ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนอัลฟอนโซ นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนในเครือศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก นางสาวการะเกศ อังศุภานิช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนมารีอา พร้อมด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียนในสังกัด เข้าร่วมการประชุมหารือกระบวนการดำเนินการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและทบทวนกระบวนการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ซักถามข้อสงสัย ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันต่อไป นอกจากนี้ศูนย์การเรียนอัลฟอนโซ และศูนย์การเรียนมารีอา เข้าจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการอาชีพ ด้านกิจกรรมการตกแต่งหน้าคัพเค้ก (ศิลปะกินได้) แก่ผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรม ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต11 จังหวัดลพบุรี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *