เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้รับเชิญจากสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการกลุ่มรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยต่อพรรคการเมือง เนื่องในวันเอดส์โลก ณ โรงแรมทีเคพาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *