เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก โดย อาจารย์อนุกูล อ่ำอนันต์ นำผู้เรียนของศูนย์การเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 – ม.6 เข้าร่วมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ภายใต้โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *