เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2565
ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก โดย อาจารย์ การะเกศ อังศุภานิช นำผู้เรียนของศูนย์การเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ (Pictorial Writing)ใต้โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สตรีวิทยากรุงเทพมหานคร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *