เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 บุคลากร ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้ไปร่วมเชียร์และให้กำลังใจแก่ผู้เรียนของศูนย์การเรียน ในโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี (ชาย-หญิง) ณ อาคารกีฬานิมิตบุตรสนามกีฬาแห่งชาติ จัดโดยสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *