เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก โดย อาจารย์ พัชรี รอดเจริญ และ อาจารย์ ระภีพร ใบโคกสูง นำผู้เรียนของศูนย์การเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพภายใต้โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *