เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ มอบหมายให้นายอนุกูล อ่ำอนันต์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาคนเมือง ด้านการศึกษา ประจำเขตบางขุนเทียน ตามนโยบายด้านการศึกษาของ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระหารือแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้านต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน เอกชน กับ ราชการ รวมถึงส่งเสริมแนวทางพัฒนาเขตร่วมกัน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *