เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ โดย ดร.ศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคม ร่วมกับ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก จัดกิจกรรมการเรียนรู้ฝึกอาชีพทำขนมลูกชุบชาววัง ให้กับผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรม สังกัด สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี ภายใต้ความร่วมมือกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม กิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ควบคู่กับการประกอบอาชีพ ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผอ.การะเกศ อังสุภานิช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *