วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. เดินทางเข้ารับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3

ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน บุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เดินทางเข้ารับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง ผู้เรียน ที่เข้ามาติดต่อภายในศูนย์การเรียน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *