เชิญชวนผู้เรียนของศูนย์การเรียน สมัครเข้าร่วมโครงการจัดทำหน้ากากป้องกันโรค เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

      ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ประกาศรับสมัครผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นอบสโก จำนวน 7 คน ที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำหน้ากากป้องกันโรค (Face Shield) เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ในวันเสาร์ ที่ 18 และอาทิตย์ ที่ 19 เมษายน 2563 ณ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  

     โดยผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดทำ จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมถึงได้รับค่าตอบแทนเป็นรายได้พิเศษในช่วงปิดสถานศึกษา วันละ 500 บาท อีกด้วย 

     ผู้เรียนรายใดสนใจ ให้ประสานและติดต่อกับนางสาวนุชจรีย หรือ ครูนก ได้ทาง Line หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์การเรียน