หยุดทำการศูนย์การเรียนเนื่องในวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี

     ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่จะมาติดต่อกับสถานศึกษา เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้หยุดชดเชยวันสงกรานต์ ในวันที่ 4 และ 7 กันยายน 2563 ดังนั้น ศูนย์การเรียน ฯ จึงขอประกาศหยุดทำการสถานศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ 4 – 7 กันยายน 2563 โดยสามารถติดต่อกับศูนย์การเรียนได้ตามปกติ ตั้งแต่วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เป็นต้นไป 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *