สส.บางขุนเทียน มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในศูนย์การเรียน ป้องกัน Covid-19

     วันนี้ (14 เมษายน 2563) นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 25 กรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการ ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้แก่ อาคารสำนักงาน อาคารเรียน พื้นที่ทำกิจกรรม และพื้นที่นันทนาการของสถานศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในช่วงของการปิดทำการเรียนการสอนตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร ครู ผู้เรียนและผู้ปกครองของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก