ศูนย์การเรียน ฯ ให้ความร่วมมือสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย จัดทำ Face Shield สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

     ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก โดย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ บุคลากร และผู้เรียนของศูนย์การเรียน ให้ความร่วมมือกับสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการร่วมกันผลิตหน้ากากประดิษฐ์ หรือ Face Shield จำนวน 3,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรค สำหรับการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรการป้องกันโรคระบาดจากเชื้อไวรัส COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุข และ รัฐบาล 

     ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายธนภัทร์ ขันธหัตถ์ กรรมการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ด้านสื่อสาร) และนางสาวกาญจนา วิจิตรบูรพา หัวหน้าสำนักสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ เป็นผู้แทนเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย รับมอบหน้ากาก Face Shield เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป