ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศ์ภัค คุ้มกัน ในโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *