ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนฤชา ชาลี ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ได้รับรางวัล รางวัล ชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุ12ปี ในการแข่งขัน กีฬา แบดมินตัน ระหว่างโรงเรียน จัดโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *