ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ

สำหรับผู้เรียนของศูนย์การเรียนท่านใดสนใจการสอบแข่งขันดังกล่าว สามารถสมัครด้วยตนเอง ตามรายละเอียดดังแผ่นประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *