ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอแสงความยินดีกับ ด.ญ.มัญชุวีร์ ศักดิ์ชนะลายา ผู้เรียนศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ในโอกาสได้รางวัล อันดับ 1 The winner International Friens for Peace Day 2022 In Apprecion of Your Outstanding Contribution จากการแข่งขันนำเสนอแนวคิดการยุติความรุนแรงและกลั่นแกล้ง (bully) ในโรงเรียน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *