ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤตภาส ไชยวัต ในโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *