ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสิณา สินธุ์สาย ในโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *