ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอแสดงความยินดีกับ นายศรัณย์ แสงเปร่ง ในโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเพราะช่าง ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *