ศกร.เซนต์ ยอห์นบอสโก ส่งผู้เรียนร่วมการแข่งขัน

     ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563

โดยมีผลการแข่งขัน ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโกได้มาทั้งหมด 11 เหรียญ ดังนี้

++ประเภททีม++

2 เหรียญเงิน

รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี นักกีฬาประกอบด้วย

     ฮัซวานี โมมินทร์

     ณัฏฐ์นลิน รัตนภาณุวงศ์

     ณัฐณิชา ปานบำรุง

     ธรรมิกา น้ำขาว

 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี นักกีฬาประกอบด้วย

 

     วรภพ ชื่นค้า

     พีรดนย์ เติมธนะศักดิ์

     พงษ์ประเสริฐ ทรงพินิจ 

 

     วรรณศานต์ วจิตานนท์

 

++ประเภทบุคคล++

3 เหรียญทอง

2 เหรียญเงิน

4 เหรียญทองแดง

 

ชนะเลิศ ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

     วรภพ ชื่นค้า

ชนะเลิศ ชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

     วรภพ ชื่นค้า คู่กับ พีรดนย์ เติมธนะศักดิ์

ชนะเลิศ หญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

     เมทิกา พุทธวิลัย คู่กับ ใกล้ตา นาคทองทิพย์

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

     พัชรกิตต์ อภิรัชตะเศรษฐ์

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 หญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

     ปริณดา พัฒนวริทธิพันธ์ คู่กับ ปานชีวา ศรีธนกฤช

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 หญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

     ฮัซวานี โมมินทร์ คู่กับ ณัฏฐ์นลิน รัตนภาณุวงศ์

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

     พัชรกิตต์ อภิรัชตะเศรษฐ์ คู่กับ ณัฐณิชา ปานบำรุง

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

     ศิรดา รุ่งพิบูลโสภิษฐ์

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

     พีรดนย์ เติมธนะศักดิ์ คู่กับ สุธินี ด่านสุนทรวงศ์