ศกร.เซนต์ ยอห์นบอสโก คว้ารางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ฯ ของสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

วันนี้ (17 / ก.ย. / 63) ที่ โรงแรมรามาดา บาย วินเดม แบงคอก เจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร ดร.ศุภรดา ชัยวรวัช ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และนายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) เป็นผู้แทนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขึ้นรับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการรณรงค์และสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็กและเยาวชน ด้านการศึกษา” เนื่องในโอกาสก้าวสู่ที่ปีที่ 10 ของสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้แทนรองนายกรัฐมนตรี  (นายอนุทิน ชาญวีรกุล) เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล ซึ่งภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติ ได้แก่ นายกันติพจน์ สิริภักดิสกุล        ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช) , แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต , ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยสยาม  เข้าร่วมรับรางวัลด้วย

นอกจากนี้ยังมีศิลปิน ดารา ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก คือ นายชินพรรธน์ กิตติชัยวรางค์กูร หรือ ฟลุท ร่วมรางวัลดังกล่าวด้วย

พร้อมกันนี้ นายสุเมธ พันกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน คณะผู้บริหารศูนย์การเรียน ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนศูนย์การเรียนเข้าร่วมงานและร่วมแสดงความยินดีกับศูนย์การเรียนอย่างพร้อมเพรียง      

     นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้แทนรองนายกรัฐมนตรี    (นายอนุทิน ชาญวีรกุล) เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล

ดร.ศุภรดา ชัยวรวัช ผู้จัดการศึกษาของศูนย์การเรียน ถ่ายภาพร่วมกับท่านกรรมการที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ