วันนี้ (14 ก.พ. 63) ดร.ศุภรดา ชัยวรวัชร นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) พร้อมด้วยนายสุเมธ พันกลิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวนุชจรี ฉัตรธงชัย และ นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตลอดจนครูและนักเรียน ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วมจัดบูท    ส่งเสริมฝึกอาชีพทำขนม ในกิจกรรมรักสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “รักออกแบบได้” ณ ลานเซ็นทรัลพาร์ค (เพลินเดย์ มาร์-เก๋) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 ซึ่งจัดโดย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์       ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด 

     ในโอกาสนี้ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. , นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบัน  ยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และ ดร.ศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคม ส.ก.ส.อ. ได้ร่วมกันออกแบบหมวกนิรภัย เพื่อรณรงค์รักปลอดภัยจากอุบัติเหตุเนื่องในวันวาเลนไทน์อีกด้วย