ศกร. เข้าร่วมสัมมนาคณะกรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 : ดร.ศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ และผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้มอบหมายให้นายสุเมธ พันกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก นำคณะครูและผู้เรียนเข้าร่วมโครงการจัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพกีฬาเยาวชนระดับท้องถิ่นสู่มาตรฐานระดับประเทศ “ ณ ห้องประชุม เดอะไบร์ท ศูนย์การค้าเดอะไบร์ท แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร