วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 (กลุ่มผู้เรียนวันอาทิตย์) ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมการวัดผลและประเมินผลผ่าโปรแกรมZoommeeting

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *