วันพุธที่11ที่ผ่านมา เวลา 13:00 น. นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ประธานกรรมการสถานศึกษา ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในศูนย์การเรียนฯ ให้กับเด็กและเยาวชนในกระบวนยุติธรรม เพื่อประชาสัมพันธ์และพบปะกับผู้เรียนที่มีความสนใจเข้ารับการศึกษาต่อ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านสิริธร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *