วันนี้ (29 ธ.ค. 65) ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก โดย นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการ นำผู้เรียนเข้าแข่งขันรายการพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภายใต้โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *