วันนี้ (29 ธ.ค. 65) ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก โดย นายไพโรจน์ อนุเวช รองผู้อำนวยการ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก นำผู้เรียนเข้าแข่งขัน รายการวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป ภายใต้โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *