รองผู้อำนวยการ ศกร. ได้รับคัดเลือกจากสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการฯ ThaiPBS ให้รับรางวัลแกนประสานดีเด่น ประจำปี 2563

     นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ในฐานะผู้จัดการศึกษาของศูนย์การเรียน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการศูนย์การเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอร่วมแสดงความยินดีกับ “นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก” ในโอกาสได้รับการคัดเลือกจากสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ให้ได้รับรางวัล “แกนประสานดีเด่น ประจำปี 2563” โดยจะเข้ารับรางวัลภายในงานสมัชชาสื่อสาธารณะระดับชาติ ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563 นับเป็นความภาคภูมิใจของศูนย์การเรียน ฯ ที่บุคลากรได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าดังกล่าว และสร้างชื่อเสียงให้กับศูนย์การเรียน ด้วย