รองผู้อำนวยการ ศกร. เป็นวิทยากรโครงการสานฝันการกีฬา ฯ

     เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการปัจฉิมนิเทศนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 3 ในหัวข้อ “ทักษะชีวิต” และ “เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์กับนักเรียน นักศึกษาในศตวรรษที่ 21” โดยมีนักเรียนและนักศึกษาจากโครงการสานฝัน ฯ มากกว่า 400 คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว จัดขึ้น ณ โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

     ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ , พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล , นายการุณ สกลประดิษฐ์ อดีตเลขาธิการ สพฐ , นายชลำ อรรถธรรม อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ ผู้บริหารศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ (ศึกษาธิการส่วนหน้า)

     ในโอกาสนี้ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ได้กรุณามอบหนังสือ “จากชายแดนเหนือ สู่ชายแดนใต้” ให้กับรองผู้อำนวยการศูนย์การเรียน ฯ เป็นที่ระลึกด้วย 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *