รองผู้อำนวยการ ศกร. ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศฯ

      เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับนายเรืองยศ เรืองจันทร์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 โอกาสนี้ได้มอบกระเช้าดอกไม้และของที่ระลึกของศูนย์การเรียนฯ ด้วย