รองผอ.รร.นวมินทร์ เตรียมอุดมศึกษาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศูนย์การเรียนคนใหม่

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา : นายเรืองยศ เรืองจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดสมุทรปราการ เดินทางมายังศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เพื่อแสดงความยินดีกับนายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ในโอกาสที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก คนใหม่