มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กเเละเยาวชน ติดตามผลการอบรม Active Learning ที่ศูนย์การเรียน

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 : ผู้แทนจากมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน (CYF) พร้อมกับกรรมการติดตามผลการอบรมการใช้ active learning  เดินทางมาติดตามผลการอบรมการจัดการเรียนรู้สำหรับการศึกษานอกระบบ ของบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก ณ สำนักงานใหญ่สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร