วันนี้ (3 มี.ค. 63) ผู้แทนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือ UTCC เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านวิชาการให้กับนักเรียนของศูนย์การเรียน เพื่อส่งเสริมทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยมี นางสาวนุชจรี ฉัตรธงชัย ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการศูนย์การเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล ให้การต้อนรับ