ผู้เรียนของศูนย์การเรียน เข้าร่วมการประกวดขับร้องเดี่ยว

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา  ผู้เรียนศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วมการประกวดขับร้องเดี่ยว Pim Young Chinese voice contest 2020 ร้อง เล่น เต้น เป็นภาษาจีน ณ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

     โดย นางสาวเอมมาลี มูลสาร ผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ยอห์นบอสโก เข้าประกวดร้องเพลง ในโครงการ PIM Young Chinese Voice Contest 2020 ร้อง เล่า เต้น เป็นภาษาจีน ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมรับทุนการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หรือคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ประเภททุนพีไอเอ็ม มูลค่าทุนละ 154,000 บาท อีกด้วย

     โอกาสนี้ ดร.ศุภรดา ชัยวรวัช ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียน พร้อมด้วย      ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง          ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เรียนของศูนย์การเรียน ด้วย